Dutch Music Export regeling

16508058_287416368342004_1537707407515450177_n
De afgelopen twee jaar is onder leiding van een groot aantal stakeholders binnen de Stichting Popcoalitie, het Fonds Podiumkunsten (FPK) en Buma Cultuur gewerkt aan een nieuw exportbeleid voor de Nederlandse popmuziek. Tijdens de Eurosonic Noorderslag Conferentie in Groningen, zijn deze plannen onder de nieuwe naam Dutch Music Export gepresenteerd aan de industrie en nu is er een nieuwe website.

Doelstelling
Het Dutch Music Export beleid staat voor een structurele en duurzame aanpak van een brede laag van internationaal actieve en succesvolle artiesten en dj’s binnen de verschillende genres van de popmuziek in zowel de mainstream- als nichemarkt. Dutch Music Export opereert onder toezicht van de Popcoalitie waarbij beleid, professionaliteit en governance nauwkeurig worden bewaakt. Regelingen, uitvoering en beleid worden jaarlijks geëvalueerd door de betrokken partners.

Om iedereen op heldere wijze te informeren over de ondersteuning van Nederlandse artiesten in het buitenland, de activiteiten op het gebied van voorlichting en over de voorwaarden en aanvraagprocedures voor de diverse exportsubsidieregelingen is er een nieuwe site online komen onder de naam dutchmusicexport.com.

Naast de informatie over de reeds bekende internationale Dutch Impact showcase-evenementen, de snelloket-regeling van het Fonds Podiumkunsten en de ‘Starters International Business‘ regelingen (SIB) van de dienst RVO van het Ministerie van Economische Zaken, tref je ook de informatie aan over de nieuwe Marketingregeling. Tevens kun je via de nieuwe site direct een aanvraagprocedure starten voor deze subsidie.

Dutch Music Export Marketingregeling
De laatste jaren kunnen we ons verheugen in een toename van het aantal internationaal actieve artiesten en dj’s. Tevens beschikken steeds meer acts over goede agenten binnen de belangrijke internationale markten. In de praktijk zien we dat het budget voor internationale marketing en promotie vaak tekortschiet, waardoor duurzame resultaten uitblijven.

Om deze internationale marketingactiviteiten op gang te brengen zijn er voor de jaren 2017 tot en met 2020 extra financiële middelen ter beschikking.

Toekenning van deze regeling vindt plaats op basis van het zogenaamde matchingprincipe. Het betreft hier dus een co-financiering, dat wil zeggen dat subsidiebedragen alleen dan worden toegekend wanneer de act beschikt over internationale professionele industriepartners die aantoonbaar eenzelfde bedrag investeren in de internationale marketing van de artiest. Tevens dient de act te voldoen aan een aantal eisen.

Voor meer informatie over Dutch Music Export kijk je op de website.

Gepubliceerd op 15 feb. 2017, 09:58. Tags: , , .