Info

De Popunie probeert met de rubriek Oefenruimtes een zo volledig en actueel mogelijk overzicht te bieden van ruimtes in de stadsregio Rotterdam waar muzikanten kunnen repeteren.

Op dit moment zijn de adressen en gegevens verzameld van 25 locaties die in totaal ruim 85 ruimtes beheren. Vaak is er ook randapparatuur beschikbaar in deze oefencentra en in sommige gevallen is er ook een opnamestudio.

We hebben de beschikbare locaties onderverdeeld in drie categorieën: oefencentra, muziekscholen en leegstandsbeheer.

Oefencentra
Er zijn 25 oefencentra beschikbaar in de stadsregio Rotterdam. Bij alle centra zijn ruimtes per blok (meestal 3 uur) te huur en bij sommige centra kun je ook afspraken maken per maand. Klik op ‘oefencentra’ in de oranje balk voor alle contactgegevens (op de kaart in het rood).

Muziekscholen
Er zijn bands die repeteren op muziekscholen. Eén van de bandleden is dan student (op de kaart in het blauw).

Leegstandsbeheer
In Rotterdam zijn veel leegstaande kantoorpanden. Er zijn bands in Rotterdam en omgeving die een eigen ruimte hebben gebouwd in een leegstaand pand. De ruimtes zijn echter vaak bedoeld als woon- of atelierruimte voor beeldend kunstenaars en het is daarom niet altijd zomaar mogelijk om een ruimte te gebruiken als oefenruimte.

De volgende organisaties die in Rotterdam ruimtes (antikraak) aanbieden zijn bij ons bekend:
Codum
SKAR (Stg. Kunst Accomodatie Rotterdam)
Hofbogen
Interveste
FMT
Antikraak direct
Alvast
Camelot beheer
Adhoc beheer

Help ons de lijst actueel te houden
Als je er niet in slaagt om de gewenste informatie te verkrijgen kun je contact opnemen met de Popunie. We kijken dan of we in onze database beschikken over de specifiekere informatie waarnaar jij op zoek bent.

Mocht je zelf lacunes zien in deze lijst, oefenruimtes die ontbreken, onjuistheden signaleren of aanvullingen hebben, geef deze dan a.u.b. meteen door aan de Popunie. Zo kunnen we de rubriek Oefenruimtes samen zo actueel mogelijk houden.