-[ Wat doet een publisher ?]-


Een music-publisher koopt als het ware een klein aandeel in de liedjes van een songwriter en/of band. Dit wordt vastgelegd door middel van een overeenkomst tussen de publisher (uitgeverij) en de songwriter/band. Deze zogenaamde publishingdeal is meestal gebaseerd op drie jaar (inbrengperiode). Van alle songs die er binnen die periode geschreven worden, krijgt de publisher een van tevoren afgesproken percentage over de inkomsten op auteursrechten die via Buma/Stemra verkregen worden.

Het is de bedoeling dat de publisher activiteiten gaat ontplooien waardoor de songs gebruikt (geëxploiteerd) gaan worden en er dus inkomsten worden gecreëerd. Hierdoor zal ook de publisher meer geld gaan verdienen (zijn aandeel
wordt immers meer waard). Een actieve publisher kan hierdoor een waardevolle rol vervullen in de ontwikkeling van de carrière van een songwriter en of band.

In het ideale geval vormt de publisher dus samen met de artiesten (dance- of hiphop-producers, songwriters, band etc. etc.) een team dat hetzelfde nastreeft, namelijk een optimale exploitatie van de songs. Omdat de publisher zich meer met de zakelijke rompslomp bezighoudt, kan de artiest zich meer richten op het creatieve proces.

Een van de publishing companies die op de Nederlandse markt actief is, heet Chrysalis Music Benelux. Dit bedrijf is een joint-venture tussen Chrysalis UK en Strengholt. Chrysalis UK is een Engelse en Strengholt is een Nederlandse 'independent' multimedia company. Tegelijkertijd maakt dit bedrijf ook onderdeel uit van de internationale structuur van de major-company Chrysalis.
Dit betekent dat er in de belangrijke afzetmarkten (USA, Japan, UK, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Scandinavië en de Benelux) eigen kantoren en/of vertegenwoordigers zijn. Deze constructie heeft als voordeel dat krachten en netwerken gebundeld kunnen worden.

Hieronder een opsomming van de activiteiten die deze publisher onderneemt voor de artiesten waarmee zij een overeenkomst hebben:

Coaching en advisering:
· Helpen en adviseren bij het zoeken naar de juiste platenmaatschappijen in binnen- en buitenland
· Onder andere het juridisch beoordelen van platen-, merchandising- of management-contracten e.d.
· Coachen en adviseren op het gebied van songwriting binnen de duur van de inbrengperiode. Bij de meer gevestigde namen gebeurt dit bijvoorbeeld door middel van 'co-writes'
· Adviseren bij internationale verkenning van nieuwe gebieden (afzetmarkten) voor songs

Promotie:
· Aanbieden ('pitchen') van songs voor gebruik door een andere (inter)nationale artiest. Bijvoorbeeld jouw song door Anouk, Sita of Borsato
· Promoten van songs bij de diverse afnemers van muziek. Bijvoorbeeld in films en commercials
· Contacten onderhouden met 'key persons' binnen de reclame-industrie en deze op de hoogte houden van nieuwe songs/artists
· Gebruik maken van de exclusieve Strengholt-deals met TV-stations als: NOS, BNN, SBS, NET 5, V8 en o.a. de filmmaatschappij: First Floor Features

Vertegenwoordiging:
· Vertegenwoordigen van de artiesten op de grote muziekbeurzen, zoals Popkomm (Duitsland) en Midem (Frankrijk)
· Veelvuldig contact onderhouden met de diverse A&R managers bij platenmaatschappijen om de componist 'in the picture' te houden van de nationale muziekindustrie
· Onderzoeken van internationale exploitatiemogelijkheden en indien mogelijk contacten leggen tijdens de drie-maandelijkse internationale A&R meetings

Wereldwijde administratie:
· Controle op inkomsten uit auteursrechten via de landelijke societies (zoals Buma/Stemra in Nederland en SABAM in België)
· Collectie en verdeling van alle inkomsten uit auteursrechten-exploitatie
· Administrering van alle inkomsten uit auteursrechten-exploitatie
· Hulp bij het 'clearen' van samples (indien gebruikt in nieuw geschreven songs)

Zoals elke publisher is Chrysalis altijd op zoek naar talentvolle artiesten, songschrijvers en producers die hun songs zo optimaal mogelijk geëxploiteerd willen zien. Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

© Lucas Slegtenhorst

Chrysalis Music Benelux
Lucas van Slegtenhorst
Flevolaan 41
1411 KC Naarden
035-695 85 80
lucas@chrysalis.nl


-[ terug ]-